Людський капітал: демографія

Новий Розділ одна з небагатьох у Львівській області адміністративних одиниць, що має позитивну динаміку росту населення. Всього в місті на початок 2013 року налічувалося 28,8 тис. осіб, з них 13,6 тис. чоловіків та 15,5 тис. жінок. Кількість населення працездатного віку (15 – 70 років за методологією МОП) складає 22,5 тис. осіб або 77,5 % від всього населення району, що є однім з найбільших показників в області. Кількість чоловіків працездатного віку становить 10,5 тис. осіб (77,2 % від всього населення чоловічої статі), жінок 12,0 тис. осіб (77,4 %).

Людський капітал: вартість

Salary

Серед мешканців області 950 тис. осіб – це люди працездатного віку. Станом на 2015 рік середня зарплатня на Львівщині – 3660 грн. в місяць. Найбільш оплачувані галузі економіки – промиловість, фінанси та ІТ. Водночас регіон має високу частку тіньового бізнесу, значна частина населення працює за кордоном.

Область має високу частку людей з вищою освітою. У 2014 році (станом на кінець 2013/2014 навчального року) львівські вищі навчальні заклади видали дипломи більш як 43 тис. осіб. У структурі випускників ВНЗ переважають інженерні спеціальності (30%), економічні спеціальності (16%), гуманітарні (10%) та природничі спеціальності (10%).

Людський капітал: компетенції

Education

Новий Розділ зберіг потенціал для розвитку людського капіталу. У місті діє п’ять шкіл, два ліцеї та один коледж. Найбільшими закладами профтех освіти у місті є політехнічний коледж та професійний ліцей будівництва та побуту. Понад 1300 учнів навчається у цих двох закладах. З 2010 по 2014 рік професійну освіту в місті отримало близько 2000 студентів.

Education in Lviv

Освіта в Львові – це понад 200 галузевих науково-дослідних та дослідно-конструкторських установ, 2 університетів, 6 академій, 4 інститути, 13 коледжів, 3 технікуми та 6 училищ, де навчаються понад 150 тисяч студентів. З них 17 – заклади професійно-технічного спрямування.

Кожного року львівські навчальні заклади випускають більше 30 тисяч молодих фахівців. Найбільші навчальні заклади: Львівський університет Франка та Університет «Львівська Політехніка» – є одними з найкращих ВНЗ країни і регулярно займають чільні місця в національних рейтингах.