Region Rozdolski obejmuje miasta Żydaczów, Mikołajów, Nowy Rozdół w żydaczowskim i mikołajowskim rejonach obwodu lwowskiego.

Misja regionu:

  • Gościnna i bogata na tradycje i zabytki Kraina Podkarpacka, która posiada korzystne położenie geograficzne, wielowiekową historię oraz cenne zabytki historyczne, architektoniczne i kulturowe.
  • Terytorialnie i historycznie spójna wspólnota fachowców od przemysłu cementowego, siarkowego i papierowego.
  • Subregion o wyraźnych cechach europejski, który ma dobrą perspektywę rozwoju inwestycji i turystyki.

Strategiczna wizja regionu Rozdolskiego:

  • Ekonomicznie stabilny, ekologicznie czysty, atrakcyjny pod względem inwestycyjnym i turystycznym subregion o rozwiniętym przemyśle, rolnictwie, małym i średnim biznesie oraz nowoczesnych technologiach energooszczędnych.
  • Sektory gospodarcze zachowują równowagę z ekologią i zapewniają mieszkańcom dobrze płatną pracę i opiekę społeczną.
  • Region jest otoczony pięknymi krajobrazami, posiada dużo zabytków historycznych i wszelkie warunki dla pracy, odpoczynku i rozwoju, chce się tutaj mieszkać i rodzić dzieci.

Strategiczne kierunki rozwoju regionu:

  • Przyciąganie inwestycji;
  • Podwyższenie jakości życia;
  • Rozwój priorytetowych branży gospodarki.