Informacje ogólne

Noworozdolski Park Przemysłowy jest położony 60 km od Lwowa – głównego centrum regionalnego na zachodzie Ukrainy, oraz 76 km od przejścia granicznego Medyka-Shehyni na granicy z UE. Obszar Parku jest połączony z drogą międzynarodową (Kijów-Czop) odcinkiem drogi obwodowej o długości 20 km.

Łączna powierzchnia Parku Przemysłowego wynosi 46,4 ha, z których do wydzierżawienia rezydentom (przedsiębiorstwom przemysłowym będącym uczestnikami Parku) są przeznaczone 24,2 ha. Oferuje się działki o powierzchni 0,5 ha do 15 ha odpowiednio do podziału na strefy ta parametrow technicznych. Park leży na terenie byłego Państwowego Przedsiębiorstwa Górniczo-Chemicznego “Siarka”, który w 2014 roku podlega rekultywacji w ramach Projektu finansowanego przez UE.

Zaplanowany Park Przemysłowy w Nowym Rozdole będzie parkiem materiałów, produktów i technologii ekooszczędnych. Zgodnie z koncepcją w parku będą funkcjonować firmy produkcyjne wytwarzające wyroby do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych, produkty z surowców naturalnych oraz przetwarzające surowce wtórne i produkujące wyroby z surowców odzyskanych.

Park będzie gotowy do przyjęcia firm przed 2017 r. W Nowym Rozdole są także inne tereny przemysłowe z uzbrojeniem do lokalizacji produkcji.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt z Centrum Rozwoju Regionalnego.