• Україна має високий рівень науково-дослідних розробок у багатьох галузях науки і техніки та наявний науково-технічний потенціал. В країні налічується більш ніж 2 тис. вчених та інженерів на 1 млн мешканців, що, дає їй 22-гу позицію в рейтингу 88 країн світу. Україна також має високий показник використання Інтернету на одиницю населення.
 • Україна входить до групи провідних країн світу щодо чисельності освічених людей. Відносно високі показники якості робочої сили підтверджуються тим, що рейтинг України в індексі людського розвитку ООН значно вищий за середній. У звіті Всесвітнього економічного форуму про глобальну конкурентоспроможність Україна має 19-ту позицію серед 60 країн за рівнем математичної та наукової освіти.
 • Оплата праці в Україні є набагато нижчою, ніж у високорозвинених країнах.
 • Український ринок величезний (близько 46 мільйонів споживачів) і швидко зростає. Відносна ненасиченість українського ринку, менший рівень конкуренції робить його досить перспективним для іноземних інвесторів.
 • Україна має добре розвинену інфраструктуру. Наявність достатньо розвинутої регіональної транспортної інфраструктури — трубопроводів, транзитних терміналів, залізниць і автомобільних доріг, мереж електропередач, морських портів — визначає конкурентні переваги України.
 • Україна має вигідне географічне розташування (між Європою й Азією, між Північчю й Півднем Європи) та безпосередній кордон з Європейським Союзом. Достатньо стабільні виробничо-технічні зв’язки з підприємствами країн СНД, Балтії, які склалися в попередні роки і зберегли своє значення в період ринкової трансформації механізму взаємного співробітництва.
 • Україна має значні запаси багатьох видів сировинних ресурсів (вугілля, залізна та марганцева руди, сірка, ртуть, титан, уран, граніт, мармур, мінеральні солі, гіпс, алебастр тощо) і відповідну добувну та транспортну інфраструктуру;
 • Українська земля найбагатша у світі (прекрасні можливості для агробізнесу);
 • Український корпоративний податок та податок на прибуток фізичних осіб найнижчі в Європі (з можливістю переходу на єдиний податок);
 • Законодавство в сфері захисту навколишнього середовища в кілька разів ліберальніше, ніж законодавство високорозвинених країн.
 • У 2008 році Україна вступила до Світової організації торгівлі;
 • Український клімат дуже сприятливий для ведення будь-якого бізнесу (немає торнадо, цунамі, посухи, небезпечних комах, природних катастроф);