Podział na strefy

НРІП Функціональне зонування НРІП Обмеження (1)

Noworozdolski Park Przemysłowy będzie obejmować następujące strefy:

Strefa publiczna – to obszar obsługi i przyjmowania zwiedzających, gości i personelu firm-rezydentów, składający się z pasów zieleni, parkingów samochodowych i rowerowych, przystanku komunikacji miejskiej, ośrodków publicznych i socjalnych, sklepów, placówek gastronomicznych i firm usługowych, muzeum chemii górniczej i technologii.

Strefa rozwoju – to obszar lokalizacji instytucji, firm i organizacji zajmujących si projektami rozwojowymi w Noworozdolskim Parku Przemysłowym. Budynek biurowy z inkubatorem, centrum demonstracyjnym oraz salą konferencyjną. Pomieszczenia laboratoriów, warsztatów i instytucji naukowo-badawczych.

Strefa surowcowa – to obszar zbierania, wstępnej segregacji i przetwarzania surowców pierwotnych i wtórnych. Magazyny surowców, instalacje załadowcze i wyładowcze. Miejsca do przechowywania kontenerów (terminal).

Strefa logistyczna – to centrum logistyczne obsługujące rezydentów, parking dla pojazdów centrum logistycznego oraz kolumn samochodów rezydentów. Magazyn serwisowy.

Strefa technologiczna – to obiekty niezbędne ze względów technologicznych, w tym myjnie dla kontenerów i pojazdów transportujących surowce wtórne, zintegrowana hala malowania, strefa oczyszczalni ścieków (dodatkowej do podstawowej) i in.

Strefa produkcyjna (Wtr) – to obszar do lokalizacji firm produkujących materiały i wyroby z surowców wtórnych.

Strefa produkcyjna (Bio) – to obszar do lokalizacji firm produkujących materiały i wyroby z surowców pochodzenia biologicznego.

Strefa produkcyjna (Eno) – to obszar do lokalizacji firm produkujących materiały, produkty i technologie dla zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i energii.

Strefa produkcyjna (Ows) – to obszar do lokalizacji firm przetwarzających surowce wtórne.

Zostały ustalone ograniczenia dla terenu i dokonany podział na strefy funkcjonalne, określone granice działek dla działalności przemysłowej, oraz strefy funkcjonalne zostały nałożone na teren. Wyżej jest przedstawiona wizualizacja Noworozdolskiego Parku Przemysłowego.

Przed ostatecznym zatwierdzeniem koncepcji Noworozdolskiego Parku Przemysłowego schemat stref może zostać zmieniony. Pytania i propozycje proszę przesyłać do Centrum Rozwoju Regionalnego.