Stan założenia

Noworozdolski Park Przemysłowy będzie gotowy do przyjęcia firm przed rokiem 2017. W Nowym Rozdole są także inne tereny przemysłowe z uzbrojeniem do lokalizacji produkcji.

W latach 2015-2017 jest zaplanowana budowa wewnętrznej infrastruktury inżynieryjnej (patrz parametry techniczne) Parku, ustalenie statusu i warunków dostępu do infrastruktury kolejowej, modernizacja drogi do Noworozdolskiego Parku Przemysłowego oraz pozyskanie finansowania dla celów rekultywacji i rozwoju pozostałych terenów PPGC “Siarka”.

W 2014 r. trwa rekultywacja terenu Noworozdowlskiego Parku Przemysłowego w ramach projektu UE, oraz opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla poszczególnych obiektów infrastrukturalnych, jak również Centrum Rozwoju Regionalnego w Nowym Rozdole. W 2011-2013 wykonano prace w zakresie pozyskania finansowania projektu rekultywacji i rozpoczęcia tworzenia Noworozdolskiego Parku Przemysłowego.

Dodatkowe informacje o historii przedsiębiorstwa “Siarka” w Nowym Rozdole i Noworozdolskiego Parku Przemysłowego są zawarte na stronie ( http://rozdil.com.ua/industrial-park/status/history/).