У лютому-травні 2014р. агенція економічного розвитку PPV Knowledge Networks провела аналіз можливих базових галузей Новороздільського індустріального парку.

Аналіз вхідних факторів у Новому Роздолі та прикордонному регіоні Польщі та України загалом, зустрічі з підприємствами та промисловими інвесторами, аналіз трендів розвитку європейської економіки та макроекономічних трендів економіки України дозволив визначити кілька ключових ринкових можливостей та окреслити вірогідні сценарії розвитку для Новороздільського Індустріального Парку. Зведені висновки з аналізу, вкл. переваги (+), недоліки (-) та можливості (!):

Розміщення виробництв хімічної промисловості (+) Ділянка відповідає необхідних вимогам, зокрема має відповідну захисну зону.

(-) Надлишкові виробничі потужності в ЄС, перенесення виробництв в Китай та Близькій Схід.

(-) Відсутність кінцевих споживачів для компаній галузі (залежність від розвитку інших ринків)

(-) Висока ціна на газ.

(!) Розміщення спеціалізованих хімічних виробництв невеликого розміру (speciality chemicals). Розвиток ринку поводження з відходами спричинить попит на спеціалізовані хімікати для різних галузей.

Виробництво продукції для автомобільної галузі (+) Наявність невеликих підприємств галузі в області та великих виробників у сусідніх регіонах відкриває можливості залучення постачальників 2-ого рівня та 3-ого рівня.

(+) Відносно дешева робоча сила.

(-) Невигідне розташування у порівнянні з Закарпаттям (індустріальний парк Соломоново) та прикордонними районами Львівської області.

Виробництво продукції на давальницькій сировині (+) Зменшення торгівельних бар’єрів з країнами ЄС.

(+) Відносно добре логістичне сполучення з країнами ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина).

(+) Відносно дешева робоча сила.

(-) Відсутній потенціал зростання доданої економічної вартості – немає стимулів для зростання оплати праці.

(-) Нестача робочої сили, що вимагається для таких виробництв.

Розміщення біотехнологічних та фармацевтичних виробництв (-) Відсутність достатньої кількості кваліфікованого персоналу з відповідними компетенціями.

(-) Висока конкуренція з польськими лабораторіями та екосистемами.

(!) Можливість створення таких виробництв із розвитком науково-дослідницької складової у Парку.

Переробка запасів гіпсової сировини (+) Значні запаси сировини на території ДГХП “Сірка” безпосередньо біля території Парку.

(-) Кінцевість запасів сировини.

(-) Переробка може бути налагоджена на існуючих майданчиках без потреби залучення індустріального парку.

Виробництво будівельних матеріалів (+) Ринок, що зростає, підвищення вимог споживачів до якості та типів продукції.

(+) Розміщення виробництв галузі у регіоні – передумови кластеризації.

(-) Доцільність розміщення виробництв роззосереджено біля кінцевих споживачів.

(-) Велика кількість колишніх будівельних комбінатів з відповідною інфраструктурою – конкуренція Парку.

(!) Зростаюча ніша матеріалів для потреб енергоефективності, – нові продукти, зростаючий попит.

Переробка відходів електричного,

електронного обладнання та подібних відходів

(+) Вимоги ЄС, включені до Угоди про асоціацію, – необхідність створення механізмів збору та переробки таких відходів.

(+) Вільна ринкова ніша. Істотне зростання відходів відповідних категорій.

(+) Високий потенціал підвищення доданої вартості за рахунок досліджень. Поглиблення переробки та розширення асортименту відходів, що переробляються.

(-) Відсутність відповідних компаній в Україні, необхідність залучення іноземних інвесторів.

(!) Можливість для Парку зайняти нішу.

Переробка твердих побутових відходів (+) Наявність великої кількості сировини.

(+) Вимоги ЄС щодо зменшення відсотку захоронення ТПВ.

(-) Відсутність налагодженої системи збору та сортування відходів.

(-) Вимоги законодавства до полігонів не відповвідають наявним можливостям ділянки.