Centrum “Rozwój regionalny”

Centrum “Rozwój regionalny” jest niepolityczną dynamiczną instytucją, której działalność jest zorientowana na realizację strategicznych projektów rozwoju Ziemi Rozdolskiej. Zadaniem Centrum jest konsolidacja wysiłków władz, biznesu i społeczności lokalnej w celu rozwiązania wspólnych problemów i stworzenia nowych możliwości dla Nowego Rozdołu i okolicy.

Nazwa prawna organizacji – Związek społeczny “Centrum “Rozwój regionalny”.
Kod EDRPOU 39218244.

Podstawowe kierunki działalności Centrum:

  • rozwój potencjału przemysłowego Ziemi Rozdolskiej;
  • zarządzanie procesami inwestycyjnymi;
  • rozwój kapitału ludzkiego w regionie;
  • realizacja społeczno-gospodarczych projektów zgodnie ze strategią rozwoju regionu.

Centrum rozpoczyna swoją pracę w czerwcu 2014 r. w ramach projektu “Rozwój przedsiębiorczości w sposób zwiększenia dostępności terenów inwestycyjnych w mieście i gminie Lubaczów oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych w rejonie jaworowskim i Nowym Rozdole” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego przez Unię Europejską.

Zapraszamy do współpracy.